คำถาม
การจ่ายเงินรอบที่ 1
อยากทราบว่า สามารถเช็คให้ได้ไหมคะ พอดียื่นเรื่องขอรับเงินณาปนกิจ ของ นายสุรศักดิ์ คุณสวัสดิ์ อยากทราบว่าเรื่องเข้าระบบหรือยัง เเละ เงินจะโอนเข้าให้ช่วงวันไหนคะ
จากคุณ นวพล คุณสวัสดิ์ 01/10/2023 17:57:16
คำตอบ
ยื่นเรื่องผ่านทางไหน และยื่นเรื่องเมื่อไหร่คะ
ตอบโดย admin 03/10/2023 13:50:25