คำถาม
การรับเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยติดเตียงต้องรับเงินทำยังไง
จากคุณ ศิริวรรณ 06/10/2023 16:50:55
คำตอบ
ท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/10/2023 10:01:02