คำถาม
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
ยศ ชื่อ-สกุล เดิม ส.อ. สมพงค์ คงดำ แก้เป็น ร.อ. พชรพล คงดำ ที่อยู่ แก้เป็น 2/293 ม.7 ต.บ่อทอง อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี 94170 ผู้รับเงินสงเคราะห์ แก้เป็น กุลฑีรา คงดำ
จากคุณ นราวิชญ์ ส่งสุข 31/10/2023 15:52:22
คำตอบ
เปลี่ยน ยศ และเปลี่ยนที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 02/11/2023 09:45:26