คำถาม
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
กระผม จ.ส.อ.ทวี สุจำนงค์ เลขทะเบียนสมาชิก 5510001231 ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ในส่วนของยศ และที่อยู่สำหรับติดต่อ โดยขอเปลี่ยนแปลงยศ จาก จ.ส.ท. เป็น จ.ส.อ. และเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อจาก เลขที่ 108/109 หมู่ 4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 เปลี่ยนเป็น เลขที่ 273 หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ทวี สุจำนงีค์ 08/11/2023 13:57:06
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/11/2023 14:15:21