คำถาม
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
เลขทะเบียนสมาชิก5560003595 ชื่อ - สกุลน.ส. จิราพร สารราษฎร์ ขอแก้ไข >> นางจิราพร ปัดทุม สถานะ>>สมรส ขอแก้ไขที่อยู่>>333/2 เนเชอร่า พาร์ค ม.8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนคราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
จากคุณ จิราพร 16/11/2023 10:09:22
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนแปลงนามสกุล ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง ยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/11/2023 11:06:38