คำถาม

ตอนนีั้มีเปิดรับสมัครที่อายุเกิน40 ปีมั้ยครับ
จากคุณ Cheewathan Doungkaew 20/11/2023 11:33:43
คำตอบ
ยังไม่เปิดค่ะ ให้ท่านติดตามข่าวสารถ้ามีเปิดรับสมัครกรณีพิเศษจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 21/11/2023 10:20:47