คำถาม
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
จากเดิม 99/1005หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เป็น 98 หมู่ 1 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จากคุณ สุภาภรณ์ โศรกศรี 01/01/2018 06:28:22
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/01/2018 09:06:26