คำถาม
แจ้งแก้ไข วันเดือนปีเกิด และ ที่อยู่
จาก 1 มกราคม พ.ศ.2503 เป็น 9 มิถุนายน พ.ศ.2503 จาก บ้านเลขที่ 125 หมู่ 3 ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็น บ้านเลขที 20 ถนน ราชมนู ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
จากคุณ ร.อ.วัชระ ยิ้มน้อย 09/01/2018 11:00:07
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/01/2018 09:24:25