คำถาม
ขอแก้ไขวัน/เดือน/ปี เกิด
ขออนุญาตสอบถามการแก้ไขวันเดือนปีเกิดในระบบ ครับ จะต้องดำเนินการยังไงครับ
จากคุณ ส.อ.สถาปนา 09/01/2018 12:10:47
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งผ่านทางนี้ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ค่ะ
ตอบโดย admin 10/01/2018 09:27:11