คำถาม
เปลี่ยนที่อยู่ที่ติดต่อ
ขอเปลี่ยนที่อยู่จากเดิม เลขที่ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 ///เป็น 50/456 หมู่ที่ 15 ต.ดู่ ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
จากคุณ ร.ท.กฤตวิทย์ อุปจักร์ 11/01/2018 09:03:23
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 15/01/2018 07:57:26