คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
เดิม ส.อ.ปองพล รัตนอำภา เป็น จ.ส.ท.ปองพล รัตนอำภา ครับ
จากคุณ จ.ส.ท.ปองพล รัตนอำภา 17/01/2018 11:31:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/01/2018 12:28:03