คำถาม
แจ้งแก้ไข วัน เดือน ปี ครับ
แจ้งแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด 19 เมษายน 2535 ครับ
จากคุณ ส.ต ชาญวิวัฒน์ สมัครทะเล 20/01/2018 21:53:50
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 22/01/2018 08:49:38