คำถาม
แจ้งแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ครับ
จ.ส.อ.สุพัฒน์ พัฒนะโพธิ์ หมายเลขสมาชิก ต101711/28 เกิด วันที่ 3 มิ.ย.2506
จากคุณ จ.ส.อ.สุพัฒน์ พัฒนะโพธิ์ 23/01/2018 08:56:53
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/01/2018 07:55:52