คำถาม
แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและที่อยู่
เดิมเป็น ด.ช.พีระศักดิ์ เรืองรัศมี เป็น นาย พีระศักดิ์ เรืองรัศมี เดิม นาย เกษม เรืองรัศมี เป็น นาง เกษม เรืองรัศมี ที่อยู่เดิม 388 หมู่7 เปลี่ยนเป็น388 หมู่8
จากคุณ นาย พีระศักดิ์ เรืองรัศมี 23/01/2018 19:21:13
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/01/2018 08:15:06