คำถาม
เปลียนแปลงวันเดือนปีเกิด และที่อยู่
เกิด 10 ตุลาคม 2505 ที่อยู่ 303/080205 หมู่7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี รหัส 15160
จากคุณ จ.ส.อ.อภิชาติ ชัยงาม 25/01/2018 08:58:32
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/01/2018 09:14:13