คำถาม
แจ้งเปลี่ยน วัน เดือน ปีเกิด
เปลี่ยน วัน เดือน ปีเกิดจาก 1 มกราคม 2503 เปลี่ยนเป็น 20 พฤศจิกายน 2503 ครับ
จากคุณ ร.อ.ธนภณ พรหมพยุหะนันท์ 25/01/2018 19:05:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/01/2018 09:32:17