คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
นางจุฬา มั่นอ้น สมาชิกเลขที่ ต.๑๕๙๗๓๕/๓๑ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เดิม ๒๐๐/๓๐๔ เปลี่ยนเป็นเลขที่ใหม่ ๕๕/๒๐
จากคุณ ร.ต.อำนวย มั่นอ้น 29/01/2018 09:33:33
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 30/01/2018 12:24:31