คำถาม
แก้ไขที่อยู่ส่งเอกสาร
ขอให้ส่งเอกสาร นางลำพวน พงษ์อุดม สมาชิกหมาย ส11803/25มาตามที่อยู่นี้ บ้านเลขที่ 771/92 หมู่ 6 ตำบล จอหอ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30310
จากคุณ พ.อ. วิทวัส ณ สงขลา 30/01/2018 12:15:24
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 30/01/2018 12:27:28