คำถาม
แก้ไขที่อยู่ส่งเอกสาร
เดิม พล.ร.12 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เป็น 162 หมู่ 9 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
จากคุณ ร.ท.มงคล ทองลาด เลขสมาชิก 5410014625 30/01/2018 16:36:05
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 31/01/2018 12:46:44