คำถาม
ขอแก้ไข ชั้นยศและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
หมายเลขสมาชิก ต273447/36 ร.ต. วิฑูรย์ เทศขำ หมายเลขสมาชิก ต260606/35 นาง รัตนา เทศขำ ขออนุญาติแก้ไข ชั้นยศผู้รับเงินสงเคราะห์จาก จ.ส.อ. เป็น ร.ต. และเพิ่มเติม ที่อยู่ 424/474 ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม. 10400
จากคุณ ร.ต. วิฑูรย์ เทศขำ 0859024078 31/01/2018 06:48:09
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 31/01/2018 12:53:54