คำถาม
ขออนุญาตแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เลขทะเบียนสมาชิก 5490003447 1. แก้ไขชั้นยศ จากเดิม ส.อ. เป็น จ.ส.ต. (คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 414/60 ลง 3 เม.ย.60) 2. แก้ไข ชื่อ - สกุล จากเดิม อัฐวุธ กีรติยุทธ เป็น ธนวรรธน์ สาลิตุล (ประกาศ ทบ. เรื่องเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ลง 7 ต.ค.54) 3. แก้ไขที่อยู่สำหรับติดต่อ เป็น 208/181 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ครับ
จากคุณ จ.ส.ต.ธนวรรธน์ สาลิตุล 05/02/2018 14:21:34
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/02/2018 13:24:38