คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล
1 วันเดือนปีเกิด แก้เป็น 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ครับ 2 บ้านเลขที่ แก้เป็น 18015/69 ม.9 ครับ 3 ผู้รับเงินสงเคราห์ แก้ยศเป็น ร.ต.(ทอ.) บุญสืบ คงขจร ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ทรงกลด คงขจร 23/02/61 23/02/2018 11:28:56
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 23/02/2018 13:31:35