คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เปลี่ยนยศ ร.ต. เป็น ร.ท. และเดือนเกิดจาก ม.ค. เป็น ก.พ.
จากคุณ ร.ท.ธีระพล นครไธสง 25/02/2018 07:06:40
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2018 09:15:21