คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
จากเดิม. เป็น เลขที่ 98/38 หมู่ที่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่
จากคุณ พ.ต.สมศาสตร์ เครือนวล 26/02/2018 08:50:15
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2018 09:31:55