คำถาม
การเป็นสมาชิก ฌป.ทบ.
พลทหารและ อส.ทพ.สามารถสมัครเป็นสมาชิก ฌป.ทบ.ได้มั้ยครับ
จากคุณ สมนึก 26/02/2018 09:04:28
คำตอบ
สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ได้ค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2018 12:42:29