คำถาม
ขอแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิด ผิดครับ
ขอแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิดผิดครับจากเดิม วันกิด 1 มกราคม 2505 แก้ไขเป็น วันเกิด 31 พฤษภาคม 2505
จากคุณ ร.ท.สมพงษ์ ไชยศาสตร์ เลขทะเบียนสมาชิก ต235423/34 26/02/2018 12:18:08
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/02/2018 12:48:28