คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ- ที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์
นายไพศาล สูงเจริญ เลขทะเบียนสมาชิก 5520010304 (ถูกถอนสภาพชั่วคราว) ขอเปลี่ยนชื่อ - ที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์จาก นายธีระพงษ์ สูงเจริญ เลขที่ 2 หมู่ 12 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 เป็น นายธีรเดช สูงเจริญ เลขที่ 284/4 หมู่ 13 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
จากคุณ นายไพศาล สูงเจริญ 12/03/2018 09:44:57
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองค่ะ รบกวนสมาชิกทำเรื่องคืนสภาพสมาชิก และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ที่ มทบ.จังหวัด เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องคืนสภาพ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-654700 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/03/2018 12:38:51