คำถาม
เปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่
นายมังตรา สุพลดี จากบ้านเลขที่เดิม 109/3230 หมู่ 8 เปลี่ยนเป็น 270/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และบ้านเลขที่ ผู้รับผลประโยชน์ 102/114 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จากคุณ นางสุพัตรา สุพลดี 14/03/2018 07:28:16
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 14/03/2018 08:26:04