คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จาก 120/2 หมู่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 เป็น 119/9 หมู่ 12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
จากคุณ จ.ส.อ.ชินภัค รื่นรู้สาร 19/03/2018 13:02:26
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/03/2018 12:20:45