คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่
จ.ส.อ.สุนันท์ นาคประสิทธิ์ เลขทะเบียนสมาชิก 5405007585 และ นาง เดือนเพ็ญ นาคประสิทธิ์ เลขทะเบียนสมาชิก 5406007641 ขอแก้ไขที่อยู่ จากเดิม เลขที่ 39/30 ถนน ปราบไตรจักร ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 เป็น บ้านเลขที่ 235 หมู่ที่ 4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
จากคุณ จ.ส.อ.สุนันท์ นาคประสิทธิ์ 19/03/2018 14:06:11
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/03/2018 12:26:19