คำถาม
การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. มีขั้นตอน วิธีดำเนินการอย่างไร
จากคุณ รงกรณ์ ปัดชัยยัง 03/04/2018 09:22:43
คำตอบ
รบกวนท่านทำเรื่องลาออกที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/04/2018 12:18:21