คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงท่ี่อยู่
ขอเปลี่ยนท่ีอยู่เป็น เลขที่ 79/844 หมู่บ้านมณีแก้ว ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
จากคุณ นางประชิต สิงห์หาญ ทะเบียน ต.111738/29 10/04/2018 10:33:12
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/04/2018 14:23:10