คำถาม
ขอรับวารสาร
เมื่อก่อนวารสารส่งถึงสมาชิก ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังส่งให้สมาชิกอยู่ไหมครับ ตอนนี้ผมเกษียณแล้ว หากยังดำเนินการส่งอยู่ กรุณาส่ง จ่าสิบเอกสงวน จันทราจังหรีด บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150
จากคุณ จ.ส.อ. สงวน จันทราจังหรีด 10/04/2018 13:35:04
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.จะดำเนินการส่งวารสารไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ค่ะ ท่านจะไม่ได้รับวารสารทุกเดือนเพราะมีสมาชิกเป็นจำนวนมากต้องเวียนส่งไปให้สมาชิกท่านอื่นด้วย ท่านสามารถเข้าไปดูวารสารได้ที่เว็ปไซด์ของกองการฌาปนกิจค่ะ
ตอบโดย admin 10/04/2018 14:37:17