คำถาม
ผู้รับผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิต ต้องการจะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ต้องทำยังไงค่ะ
จากคุณ นงลักษณ์. เหล็กสุงเนิน 11/04/2018 14:05:01
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/04/2018 08:36:14