คำถาม
นำครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
นำครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. มารดาอายุ 56 ปี สามารถนำเข้าเป็นสมาชิกได้ไหมครับ กำลังพลรับราชการมา 1 ปี 10 เดือน
จากคุณ ส.ต.วัชระศักดิ์ พรหมฤทธิ์ 02/05/2018 10:27:41
คำตอบ
ไม่ได้ค่ะ ตามระเบียบมารดาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่่่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/05/2018 12:08:32