คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่และสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มเติม
1.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิม เป็น เลขที่ 183/464 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 2.หากต้องการนำภรรยาสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร และใช้เอกสารใดประกอบการสมัครบ้างครับ/ขอบคุณครับ
จากคุณ ร.ท.อุเทนฯ /เลขสมาชิก 5460003677 09/05/2018 19:00:21
คำตอบ
- ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
- ตามระเบียบภรรยาต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า, ของผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า, ของผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนสมรส 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/05/2018 08:22:44