คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
80 ม.4 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
จากคุณ จ.ส.อ.สมหวัง เพ็งโสภา 10/05/2018 13:39:58
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 15/05/2018 09:06:22