คำถาม
ค้างชำระเงินสงเคราะห์ สามารถจ่ายได้ที่ไหนบ้างคะ
ได้ค้างชำระมา 4 งวดแล้ว (หักผ่านบัญชีทหารไทย) จำนวน 950 บาท และมีหนังสือมาทวงถาม ทางเราก็ได้นำเงินเข้าบัญชีทหารไทยดังกล่าวตามคำแนะนำที่ในหนังสือได้กล่าวเอาไว้ แต่ก็ไม่เห็นมียอดหักไปเพื่อจ่ายหนี้ที่ค้างชำระ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ หรือต้องไปจ่ายที่ไหนคะ
จากคุณ นันทภรณ์ 15/05/2018 01:18:10
คำตอบ
ทาง ธนาคารจะหักเงินงวดแรกในวันที่ 23 พ.ค.61 ค่ะ สิ้นเดือน พ.ค.61 รบกวนท่านนำสมุดบัญชีไปปรับถ้าไม่มีการหักเงินรบกวนติดต่อมาที่ กฌป.สก.ทบ.โทร 02-6547400 ต่อ 6461 ค่ะ
ตอบโดย admin 15/05/2018 09:47:23