คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เลขทะเบียนสมาชิก ส15250/28 ชื่อ พล.ต.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ ที่อยู่เดิม 267/44 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ขอเปลี่ยนเป็น เลขที่ 187/1 จรัญสนิทวงศ์ 44 บางพลัด กทม. 10700
จากคุณ พล.ต.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ 18/05/2018 13:53:36
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 22/05/2018 12:14:23