คำถาม
ฌาปนกิจมารดา
มารดาเสียชีวิตแล้ว ส่งเรื่องอนุมัติแล้วกี่วันรับเงิน
จากคุณ น.ส.ปิยะรัตน์ ขนันทอง 31/08/2018 13:50:52
คำตอบ
ถ้าเอกสารครบ และถูกต้อง เงินจะออกนับไปอีก 10 วันทำการค่ะ
ตอบโดย admin 03/09/2018 14:48:10