คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ
จากเดิม ร.ต. เปลี่ยนเป็น ร.ท.
จากคุณ ร.ท.ธวัชชัย ชมกลิ่น เลขทะเบียนสมาชิก ต 203046/33 31/08/2018 14:49:36
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/09/2018 14:51:44