คำถาม
การรับเงิน
เงินฌาปนกิจนางเนียน ขยันทอง ได้อนุมัติแล้ว อีกกี่วันได้รับเงิน
จากคุณ จ.ส.อ.สุริโย ขนันทอง 02/09/2018 12:47:31
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้โอนเงินไปที่หน่วยแล้วค่ะ รบกวนติดต่อรับเงินได้ที่หน่วยต้นสังกัดค่ะ
ตอบโดย admin 03/09/2018 14:53:34