คำถาม
ขาดส่งฌาปนกิจ ถูกถอนสภาพชั่วคราว
มีครอบครัวกำลังพล ส่งเงินฌาปนกิจผ่านบัญชีธนาคาร ถูกถอนสภาพชั่วคราว เนื่องจากหักเงินจากบัญชีไม่ได้ จำนวน 14 งวด อยากทราบว่า จะเปลี่ยนการส่งเงินจากผู้นำเงินผ่านหน่วยต้นสังกัดได้หรือไม่
จากคุณ ฝ่ายธุรการ ร.12 รอ. 04/09/2018 09:18:27
คำตอบ
ได้ค่ะ ให้ผู้นำเข้ายินยอม หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/09/2018 10:21:59