คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ติดต่อและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ข้าพเจ้า นางภณิดาฯ เลขสมาชิก 5570015772 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่่อ และแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็นที่เดียวกัน เดิม ที่อยู่ติดต่อและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์คือ 80/60 ม.23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งที่อยู่ติดต่อและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นแห่งเดียวกัน คือ เลขที่ 238 ม.2 บ้านห้วยก้อย ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
จากคุณ นางภณิดาฯ 5570015772 04/09/2018 12:55:58
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 05/09/2018 10:45:43