คำถาม
ถูกถอนสภาพสมาชิกชั่วคราว และต้องการคืนสภาพสมาชิก
ถูกถอนสภาพสมาชิกชั่วคราว เนื่องจากลาออกจากราชการรับเบี้ยหวัด หากต้องการคืนสภาพสมาชิกและจ่ายค่าค้างชำระ จะต้องทำวิธีใดและติดต่อหน่วยส่วนภูมิภาคที่ใดได้บ้างครับ เนื่องจากตอนนี้เป็นนายสิบกองหนุนสังกัด บก.มทบ.32
จากคุณ ส.อ.ธีระยุทธ โสภา 06/09/2018 12:50:42
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องคืนสภาพได้ที่ มทบ.ที่ท่านสะดวก หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบรับรองแพทย์ (ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 07/09/2018 13:38:10