คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ติดต่อและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ข้าพเจ้า ร.ต.เฉลิมพล ขำละม้าย เลขสมาชิก 5510007890 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ (น.ส.กรรัสวฎี กฤตชยา) เป็นที่เดียวกันกับข้าพเจ้า จากเดิม ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ คือ 46 ม.10 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ขอแก้ไขเป็น เลขที่ 2/5 ซ.27 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
จากคุณ ร.ต.เฉลิมพล ขำละม้าย 14/09/2018 09:57:19
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 14/09/2018 14:13:55