คำถาม
จะเอาพ่อแม่เข้า ชาปณกิจ ทบ แต่พ่อแม่อายุเกิน 60ปีไปแล้ว
อยากทราบว่าจะสามารถทำได้ไหมครับ
จากคุณ จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ สังวาลย์ 21/09/2018 13:48:47
คำตอบ
สมัครไม่ได้แล้วค่ะ ตามระเบียบต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 60 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 10:23:23