คำถาม
ขอแก้ไขเลขที่บ้านของบิดาครับ
กระผม ร.ต.สมเดช จันทร์เทพเลขทะเบียนสมาชิกต.50669/23 ขออนุญาตแก้ไขเลขที่บ้านของบิดาของกระผมคือจ.ส.อ.ระย้า จันทร์เทพเลขทะเบียนสมาชิกต.121475/29 จากบ้านเลขที่41/1ม.2ต.วัดพริกอ.เมืองจ.พิษณุโลก (65230)เป็นบ้านเลขที่4/1ม.2ต.วัดพริก อ.เมืองจ.พิษณุโลก(65230)ครับ
จากคุณ ร.ต.สมเดช จันทร์เทพ เลขทะเบียนสมาชิกต.50669/23 21/09/2018 14:00:40
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 10:25:41