คำถาม
ขอเปลี่ยนที่อยู่ของตัวเองและผู้รับเงินสงเคราะห์
จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย มั่นศาสตร์ ทะเบียน ต.265840/36 และผู้รับเงินสงเคราะห์นางสาวศกลรัตน์ มั่นศาสตร์ จากเดิม 123/52251หมู่2ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000เปลี่ยนเป็น 309/7 ถ.ชัยบุรี ต.ในเมือง ซ.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จากคุณ จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย มั่นศาสตร์ทะเบียน ต.265840/36 21/09/2018 16:38:57
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 10:44:04