คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตัวเองและผู้รับเงินสงเคราะห์
นางริณรัตน์ มั่นศาสตร์ ต.274984/37และนางสาวศกลรัตน์ มั่นศาสตร์จากเดิม123/52251หมู่2 ต.อรัญญิก อ.เมืองจ.พิษณุโลก65000เปลี่ยนเเป็น309/7 ซ.ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรัญญฺิก ถ.ชัยบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก65000
จากคุณ นางริณรัตน์ มั่นศาสตร์ ต.274984/37 21/09/2018 16:50:15
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/09/2018 11:05:59